GLOW Szkolenia
www.moderacje.pl
www.glowicki.eu
Kontakt

O firmie

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, audytów menedżerskich
i projektach specjalnych dotyczących budowania kompetencji społecznych. W ostatnich 10 latach zrealizowaliśmy ponad 600 szkoleń i projektów szkoleniowych w wielu międzynarodowych koncernach (takich jak VW Motor Polska, VW Poznań, Gestamp, Sitech, GlaxoSmithKline, Servier, Media Saturn Holding Polska, SECO/WARWICK S.A., Egis Polska, Steinhoff GmbH i wiele innych).

Kadra

Nasi trenerzy to w większości młodzi pracownicy naukowi, specjaliści w swoich dziedzinach,
otwarci na współpracę i gotowi podejmować nawet najtrudniejsze zadania.

Dr Piotr Głowicki

Jest Audytorem w ramach Audytów Menedżerskich w Koncernie Volkswagen A.G. W trakcie swojej wieloletniej pracy trenerskiej współpracował w realizacji ponad 400 projektów szkoleniowych. Piotr Głowicki jest także wykładowcą akademickim i pracownikiem naukowym. Specjalizuje się szczególnie w problematyce dotyczącej zagadnień menedżerskich, treningu menedżerskiego, pracy grupowej, komunikacji społecznej, prezentacji i negocjacji. W swojej pracy wykorzystuje paradygmat nauk systemowych i orientację efektywnościową.

Założenia dotyczące pracy

 • Realizujemy szkolenia wyłącznie w formule zamkniętej
 • W naszej pracy wykorzystujemy paradygmat systemowy do identyfikacji i planowania działań
 • Naukowa podstawa naszej pracy
 • Prowadzimy szkolenia w języku polskim i angielskim
 • W przypadku szkoleń zaawansowanych przewidujemy
  sprawdzające formy kwalifikujące (testy wiedzy)
 • Pozyskane w trakcie szkoleń informacje dotyczące naszych klientów stanowią tajemnicę handlową.

Nasze przewagi

 • Otwartość na współpracę
 • Naukowe podstawy pracy
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z koncernami międzynarodowymi poparte sukcesami
 • Nowoczesne, efektywne metody pracy
 • Naukowe podstawy (paradygmat systemowy)

Oferta

Nasza oferta składa się z następujących grup usługowych:
 • Szkolenia uniwersalne
 • Szkolenia dedykowane
  • Branża farmaceutyczna
  • Branża produkcyjna
  • Branża usługowo-handlowa
 • Moderacje
 • Usługi specjalistyczne
  • Audyt Menedżerski – przygotowanie i realizacja,
  • Badania specjalistyczne: Ocena 360 i pochodne, ekspertyzy,
  • Coaching: 3 programy coachingowe,
  • E-learning – dedykowane szkolenia i testy elektroniczne,
  • Tworzenie i modyfikacja systemów motywacyjnych (również kafeteryjnych),
  • Wsparcie merytoryczne w realizacji prac naukowych (doktorskich, magisterskich inżynierskich, publikacjach naukowych),
  • Warsztaty strategiczne – przygotowanie i realizacja.

Oferta jest aktualizowana dwa razy do roku, na podstawie oczekiwań klientów i w oparciu o pozyskaną wiedzę. Szczegółowe informacje przesyłamy do Państwa w odpowiedzi na zapytania ofertowe.

Moderacje

Czym jest moderacja?

To efektywna metodyka grupowego rozwiązywania problemów prowadzona przez moderatora (neutralnego eksperta w dziedzinie metod moderacyjnych i dynamiki grup).

Dlaczego moderator?

Moderator uzgadnia szczegółowe założenia pracy ze zleceniodawcą, określa problem
(poznawczy/praktyczny), dobiera właściwą metodę pracy, proponuje skład grupy i prowadzi pracę.
Te działania, jak również założenie jego neutralności dają bardzo duże możliwości rozwiązania problemu a następnie zaprojektowania zmian (z wykorzystaniem matrycy środków zaradczych). Moderator archiwizuje również pracę i dba o dobry klimat spotkania.

Czy moja firma potrzebuje moderacji?

Moderacja umożliwia:
 1. Lepsze rozpoznanie sytuacji problemowej (Problem poznawczy),
  np. Dlaczego pracownicy są zdemotywowani?
 2. Podjęcie decyzji (problem decyzyjny), np. Czy warto wprowadzić nowy produkt?
 3. Zmianę sytuacji:
  • Problem dewiacyjny – np. Jak wyeliminować uszkodzenia w trakcie transportu?
  • Problem optymalizacyjny – np. Co zrobić, aby poprawić wynik sprzedażowy?
  • Problem twórczy – np. Jakie działania należy podjąć aby wdrożyć nowy system ocen pracowników?

Jeśli spotykacie się Państwo z takimi i podobnymi sytuacjami z pewnością
rozwiązanie tych problemów możliwe będzie poprzez moderację.

Więcej informacji na stronie Moderacje.pl

GLOW Training System ®

Autorski system nauczania składający sie z następujących etapów:

 1. Identyfikacja potrzeb
 2. Uzgodnienie założeń programu szkoleniowego (Cele, zakładane efekty, formy)
 3. Realizacja programu szkoleniowego
 4. Blended learning – włączenie modułów nauczania i ewaluacji elektronicznej (e-learning w oparciu o platformę www.glow-elearning.eu)
 5. Audyt transferu wiedzy – sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy w praktyce
 6. Ewaluacja projektu szkoleniowego
Na każdym z wymienionych powyżej etapów wykorzystywane są oryginalne narzędzia i testy wielokrotnie wykorzystywane w szeregu projektów szkoleniowych.

Kontakt

Dane kontaktowe

Formularz

GLOW Firma Szkoleniowa
Piotr Głowicki
ul. Czereśniowa 13
55-040 Bielany Wrocławskie
info@glow.com.pl
NIP 6222233222

Zobacz lokalizację na mapie

Tel. mob. +48 509 583 214
Tel. +48 71 311 05 37
Fax. +48 71 311 05 37
Copyright © 2014 GLOW
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Wiadomość:
Submit